Astrologia i i Era Wodnika – Horoskop partnerski
Chiromancja
17 kwietnia 2017
Historia kart do wróżenia
27 kwietnia 2017

Astrologia i i Era Wodnika

Astrologia i epoki astrologiczne

Dziś niemalże każdy wie spod jakiego znaku jest, i jak się dzielą znaki zodiaku i czym mniej więcej jest Astrologia. Istnieje również inny system astrologiczny, który wkrótce będzie bardziej znany naszej cywilizacji. Cała nasza planeta także przechodzi przez wszystkie dwanaście znaków zodiaku. W roku astrologicznym każdy znak zodiaku trwa około miesiąca. Lecz okres, kiedy cała planeta przechodzi przez astrologiczny cykl przyporządkowany każdemu zodiakowi zodiaku, wynosi około 2 tysięcy lat. Każdy z tych dwutysięcznych okresów to epoka astrologiczna.

Po co podział na te epoki astrologiczne? Dla okultystów, astrologów i nie tylko, ten podział jest potrzebny by lepiej zrozumieć społeczną, kulturalną i metafizyczną atmosferę czasów, w których żyjemy, astrologiczne dziedzictwo i możliwości wyboru, otwierające się przed nasza planetą.  Znaki szczególne epok astrologicznych wpływają na nas wszystkich. Astrologiczne oddziaływania każdej epoki przenikają całą ziemską kulturę, wpływają na ogół świadomości i odciskają swoje piętno na życiu każdej istoty żyjącej w danej erze.

Oddziaływanie epoki astrologicznej ma jednak szerszy społecznie zasięg. Poznanie go pomoże nam zrozumieć czasy, w których żyjemy.

Era Wodnika

Od jakiegoś czasu mówi się o tym iż wchodzimy w erę Wodnika. Rzeczywiście, nasza planeta, znajduje się w przededniu wejścia w nowa epokę astrologiczną- Erę Wodnika, która również potrwa około dwóch tysięcy lat. Znajdujemy się w okresie przejściowym pomiędzy dwiema epokami. Era Ryb, która trwała 2 tysiące lat, właśnie się kończy. W naszym rozumieniu znaków zodiaku po Wodniku są Ryby. Tutaj jednak sytuacja ma się na odwrót. Powodem tego jest precesja punktów równonocy, znaki następują po sobie w odwrotnej kolejności. Przejście jest to okres, w którym słońce przechodzi z jednego znaku w drugi. W przypadku epok astrologicznych, takie przejście jest dłuższe i trwa około 30 lat. Dlatego tez nie wiemy dokładnie kiedy rozpoczęła się Era ryb, nie mówiąc już o wcześniejszych epokach.

Cień  ery wodnika

Cień nowej Epoki ery Wodnika rzucił się już końcem XIX wieku kiedy okultyzm i spirytyzm na nowo przeżył odrodzenie. Jest to jedna z cech charakterystycznych Wodnika. Przejście z jednej do drugiej epoki jest zazwyczaj ekscytujące czasami dramatyczne i ważne dla dalszego rozwoju dziejów. Czas przełomu wpływa na to, co będzie się działo w ciągu następnych 2 000 lat. Ostatni przełom Baran/ Ryby, przypadł na początek chrześcijaństwa Powszechnie uważa się, że Jezus żył właśnie podczas tradycyjnych 33 lat przełomu, zaś chrześcijaństwo przez kolejne 2 tysiące lat wywierało przeogromny wpływ na kształtowanie się naszej cywilizacji.

Gdy wchodzimy w okres przejściowy, ludzi są zmuszeni wybierać miedzy starym a nowym. W naszym wypadku wybór musi zostać dokonany pomiędzy przymiotami właściwymi dla Ery Ryb, a tymi właściwymi Erze Wodnika. Obecnie daje się już odczuć wpływ Wodnika. Era Ryb była okresem dualizmu, tak jak przestawia to symbol znaku zodiaku Ryb. Dwoistość zachowań religijnych w tym czasie przejawia się w przekonaniu, że duch, powinien przebywać albo na wewnątrz albo na zewnątrz.

Inny przejawem może być przeciwstawianie się dobra złu, Boga diabłu itd. Posłuszeństwo wobec rozkazów to też cecha Ery Ryb. Dualizm przejawiał się także w stosunkach między kobieta a mężczyzną, dzieląc ich na dwa odrębne gatunki. Mężczyzna stanął wyżej niż kobieta.

Cechy ery wodnika

Dominującymi cechami obecnej ery Wodnika jest równość i jedność wszelkich przejawów życia. Erze Wodnika obcy jest dualizm, a także wszelkie koncepcje przeciwstawiające. Stosunek ery Wodnika do sex jest zupełnie inny niż za czasów ery Ryb. Powstały już ruchy wyzwolenia kobiet, ruchy homoseksualistów, transwestytów i innych, którzy ukazują swoją odmienność i pokazują ze mogą współistnieć ze społeczeństwem.  W epoce która jest tuż tuż zapanuje równość i jedność. W stosunkach pomiędzy mężczyzną a kobieta seksualność nie będzie już uważana z a coś gorszego od duchowości. Miłość to również seks. Szeroko postrzegana antykoncepcja i uznanie uprawiania seksu za coś normalnego i sprzyjającemu zdrowiu, to wszystko są zjawiska powstałe dzięki Erze Wodnika.

Ludzie o silnym poczuciu wewnętrznej niezależności powinni stanowić przykład idealnego systemu rządzenia nowe ery, lecz niestety jeszcze się tak nie dzieje. Np. komuny to także wynalazek nadchodzącej epoki. Zgodnie z nowa epoka Bóg jest przede wszystkim wszechobejmujący, tzn. że przejawia się w każdej komórce, materii i żywej istocie. Bóg jest wewnątrz bądź na zewnątrz. Mentalność ludzi wodnika spowoduje zorientowanie się na wykształceniu w sobie poczucia osobistej odpowiedzialności. Duchowość tej erze będzie miała wielkie znaczenie. Sięgniemy w głąb siebie i inaczej będziemy postrzegać instytucje kościoła i innych religii.

Rozróżnienie pomiędzy tym, co duchowe, mistyczne a tym, co praktyczne, to także cecha właściwa wiekowi Ryb. Dziś w okresie przełomu, to, co praktyczne i to, co mistyczne zaczyna łączyć się ze sobą.  Innym problemem okresu przełomu wydaje się powszechnie nawiedzające ludzi przeczucie końca świata. czasami może nam się wydawać, iż świat zmierza ku końcowi. Jest to jednak tylko lęk. Obawy te ujawniają się zawsze w okresie przejściowym, a spowodowane są niezrozumieniem istoty dokonującego się przełomu. To nie świat się skończy, tylko Era Ryb.