Chiromancja – Horoskop partnerski
Hipnoza
17 kwietnia 2017
Astrologia i i Era Wodnika
22 kwietnia 2017

Chiromancja

Chiromancja

chiromancjaChirologia jest bardzo rozwinięta nauką, która objaśnia cechy charakteru człowieka, opierając się na odczycie znaków zewnętrznych dłoni. Linie, wzgórza, pagórki, znaki i figury, ich kształt i wyrazistość, należy oceniać w relacji wzajemnej, gdyż tworzą one całość obrazu. Podobno dłoń ludzka i jej znaki zapisują się same, bez wiedzy i woli człowieka. Jego przeżycia duchowe, urazy fizyczne, choroby itp., wykreślają charakterystyczne linie na dłoni.

Według chiromantów na prawej ręce rysują się cechy i przeżycia rodziców, ich choroby, a ściślej mówiąc albo ojca albo matki, zależnie od tego, z kim osobnik jest mocniej związany pod względem biologicznym i psychicznym. Lewa ręka zaś jest bardziej zróżnicowana, jest to ręka przeżyć osobistych jej właściciela.

Czytanie z dłoni

Sztuka czytania z dłoni i interpretacji symboli cały czas się rozwija. Już przed tysiącami lat usiłowano odgadywać znaczenie zapisu na dłoni. Tych zapisów jest bardzo wiele, dlatego tez chirologię można taktować jako wiedze opartą na empirii. Każda dłoń ma odmienne i niepowtarzalne cechy charakterystyczne, żadna tez nie ma drugiej podobnej siebie. Na tym właśnie oparta jest daktyloskopia. W większości krajów rozwiniętych pobiera się linie papilarne palców, szczególnie w policji. Ułatwia to organom ścigania prowadzenie poszukiwań w zawężonym kręgu środowiskowym.

W 1913 roku na Kongresie Psychologii Eksperymentalnej w Paryżu chirologia uznana została za naukę. Mowa dłoni nie dla każdego jest zrozumiała. Żeby ja zrozumieć należy nauczyć się podstawowych linii, znaków na dłoni, kształtu dłoni, wyglądu itd. Gdy do tego dojdziemy będziemy musieli umieć łączyć te znaki w całość. Intuicja i skupienie się na dłoni pomoże nam uzyskać prawidłowy odczyt.

Chirologia posługuje się własnymi pojęciami, terminologią wywodząca się z astrologii. Z upływem czasu czytanie z dłoni przekształciło się w ściśle wypracowany system określonych znaków, które w dużym stopniu klasyfikują człowieka i jego osobowość. Studiując główne elementy chirologii, każdy może sobie przyswoić jej znajomość. Chirologia również znalazła naukowe dowody na to, że przemiany czasów znajdują wierne odbicie na mapie dłoni. Podobno każda kolejna generacja wchodząca w świadome życie ma na dłoniach zapis epoki, w której wypada jej żyć.