Hipnoza – Horoskop partnerski
Parapsychologia
10 kwietnia 2017
Chiromancja
17 kwietnia 2017

Hipnoza

Hipnoza

hipnoza

Hipnoza znana od wieków

Zjawisko Hipnozy, znane było od dawna. Stosowano hipnozę również w celach leczniczych. Zajmowali się tym egipscy kapłani, Asyryjczycy, Grecy czy tez mnisi starożytnego Wschodu. Hipnoza kiedyś stanowiła element kultury, ale także i sposób leczenia. Najważniejszym czynnikiem uzdrawiającym była wiara.

W Grecji do wprowadzenia w stan hipnozy używano błyszczących przedmiotów, takich jak czarodziejskie lustra, metalowe naczynia pokryte magicznymi znakami czy kryształy. Wpatrując się w te przedmioty, przy dźwiękach muzyki, chorzy zapadali w specyficzny sen. W tym śnie posłannik z niebios wskazywał sposoby leczenia. Interpretacją snów zajmowali się kapłani, którzy ustalali postępowanie lecznicze.

Podobne świątynie snu były także w Egipcie i Egipcie innych starożytnych krajach. Przy wprowadzaniu w stan hipnotyczny egipscy kapłani, poza nakazem wpatrywania się w błyszczące przedmioty, działali przez dotyk. Przesuwali swoje ręce wzdłuż ciała chorego, chorego czasem plecami zamykali mu oczy. Zjawisko hipnozy znane było tez danym Żydom.

Hipnoza – jak wejść w trans?

Sposoby wprowadzania w stan hipnozy były różnorodne. Np. indyjscy fakirzy z powodzeniem posługiwali się hipnozą dla wykonywania sztuczek. Stosowali również autohipnozę, co pozwalało im wpływać na podstawowe funkcje ich organizmów. Przez długie wpatrywanie się w czubek własnego nosa i medytację wprowadzali się w stan hipnozy.

Członkowie niektórych sekt muzułmańskich w Algierze wprowadzali się w ekstazę za pomocą krzyków i głośnej muzyki. W wielu krajach starożytnego świata przyjmowano do stanu kapłańskiego tylko tych, którzy dobrze posługiwali się technikami hipnozy.

Hipnozę stosowano głównie do likwidacji bólu. Przeprowadzane operacje przeprowadzano prawdopodobnie w znieczuleniu hipnotycznym. Za pomocą sugestii wypowiadanych w czasie transu hipnotycznego usuwano również dolegliwości i objawy mające charakter czynnościowy.

Hipnoza współcześnie

Przez wiele wieków wiedza o hipnozie stanowiła zbiór pojedynczych obserwacji. Próby naukowego badania zjawiska hipnozy podjęto dość późno, bo dopiero w XVIII wieku. Za prekursora współczesnej hipnozy powszechnie uważany jest austriacki lekarz Franciszek Antoni Mesmer ( 1734-1815).

Niektórzy badacz jednak uważają, iż jego poglądy były bardziej zbliżone do bioenergoterapeutów niż badaczy hipnozy. Był on twórcą magnetyzmu zwierzęcego.

Teoria Mesmera, mimo że skrytykowana i odrzucona przez uczone gremium, przyczyniła się do rozwoju nauki o hipnozie. Znany amerykański fizyk Beniamin Franklin, jeden z członków komisji badający mesmeryzm, uzasadnił swoja negatywną opnie słowami ‘ To, czego nie da się zobaczyć, dotknąć ani powąchać, po prostu nie istnieje”. Niestety, tego typu postawę często spotykamy również dziś.

Do rozwoju nauki o hipnozie w zasadniczy sposób przyczynił się angielski lekarz Jamek Braid (1795-1860). Odrzucił on magnetyzm zwierzęcy i wprowadził termin Hipnotyzm. Braid uważał podatność hipnotyczną za cechę pacjenta a nie zasługę hipnotyzera.

Podwaliny hipnozy, w dzisiejszym znaczeniu, położył francuski lekarz Auguste Liebeault (1823-1904).

Twórca psychoanalizy Zygmunt Freud (1856-1939), zajmował się badaniami nad hipnozą stosunkowo krótko. Wniósł jednak duży wkład w zrozumienie psychologicznych mechanizmów relacji miedzy lekarzem a pacjentem.

XIX wiek był złotym wiekiem w rozwoju hipnozy. Badania nad jej istotą zajmowali się naukowcy światowej sławy. Powstało wiele teorii tłumaczących mechanizm powstawania stanu hipnotycznego.

W 1955 roku Brytyjskie Towarzystwo Lekarskie przyjęło definicję hipnozy, która głosi „ Hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej świadomości u podmiotu, wywołanym przez inną osobę, odmiennym od stanu czuwania i snu. Podczas tego stanu różne zjawiska mogą pojawiać się spontanicznie lub w odpowiedzi na bodźce słowne czy inne. Zjawiska te obejmują zmianę świadomości i pamięci, wzmożenie podatności na sugestię i pojawienie się u podmiotu odpowiedzi i myśli, które w zwykłym stanie umysłu nie są mu właściwe. Ponadto w stanie hipnotycznym mogą zostać wywołane lub zniesione takie zjawiska jak znieczulenie, porażenie, sztywność mięśniowa i zmiany naczyniowe”