Jasnowidzenie – Horoskop partnerski
Historia kart do wróżenia
27 kwietnia 2017
I Ching
25 maja 2017

Jasnowidzenie

Jest to zdolność do postrzegania, umysłem lub zmysłami, wydarzeń i zjawisk, które znajdują się poza zasięgiem normalnej percepcji zmysłowej człowieka. Informacje odbierane są bezpośrednio z zewnętrznego źródła fizycznego, fizycznego nie za pośrednictwem umysłu innej osoby.

JASNOWIDZTWO ( Prekognicja)

W parapsychologii jest to termin określający zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziały percepcji zmysłowej. Niestety naukowcy nie są w stanie tego udowodnić swoimi pomiarami, Istnieje jednak metoda badań jasnowidztwa nazywana Remote Viewing. Jest to metoda badań i szkolenia, która zaczęła się w amerykańskim wojsku w latach 80 XX wieku.

Parapsycholodzy wyróżniają jasnowidzenie przyszłości, czyli prekognicję, jasnowidzenie przeszłości- retrokognicję, oraz psychometrie czyli jasnowidzenie polegające na opisywaniu przedmiotów, miejsc czy osób, zazwyczaj na podstawie jakiegoś przedmiotu.

Jest to najtrudniejsze zjawisko do wytłumaczenia. Niektóre przepowiednie, wróżby czy proroctwa, formułowane w wieloznaczny, niejasny sposób nie są jasnowidzenie,. Zazwyczaj sprawdzają się tylko pozornie, bo albo dopasowujemy fakty, albo spełnienie przepowiedni wynika z przypadku, lub wysokiego prawdopodobieństwa. Zdolność przewidywania przyszłości oparta na faktach lub przesłankach, z których wyciągamy wnioski droga rozumowania dedukcyjnego nie jest jasnowidztwem.

W psychice człowieka możemy wyodrębnić trzy sfery duchowe- świadomość, podświadomość i nadświadomość.

Świadomość tworzy osądy, formułuje myślenie o pojęciach ogólnych, mamy świadomy umysł gdy codziennie funkcjonujemy robimy różne rzeczy.

Podświadomość manifestuje się w snach, przeczuciach stanów zagrożenia, w medytacjach, modlitwach.

Nadświadomość to stan w którym nasza intuicja się przejawia. Nadświadomość jest naszym instynktem, szóstym zmysłem głęboko zamkniętym w nas. W tej właśnie sferze jasnowidzenie jest możliwe.

Wszystkie te trzy sfery są duchowej natury, ale funkcjonalnie występują z procesami neurofizjologicznymi ośrodkowego układu nerwowego.

Wśród psychologów i psychotroników nie ma zgodności, czy zdolność przewidywania przyszłości jest odmianą telepatii czy jasnowidzenia czy nową zdolnością parapsychiczną. Istnieje jednak pytanie na które naukowcy i badacze nie znają odpowiedzi. Skąd nadświadomość jasnowidza