Metody wróżenia – Horoskop partnerski
Alchemia
22 lutego 2017
Okultyzm – Wiedza tajemna
7 marca 2017

Metody wróżenia

Nie wszystkie metody wróżenia mogą być wykorzystywane przez współczesnego człowieka. Jednakże warto dowiedzieć się w jaki sposób kiedyś przepowiadano przyszłość.

Aksionomancja był to antyczny sposób wróżenia na podstawie topora wbitego w kłodę drewna. Jako odpowiedź interpretowano dźwięki i wibracje, które powstawały przy wbijaniu topora.

Czysty dźwięk mówił o tym, ze człowiek jest niewinny, a nieprzyjemny odgłos wskazywał winnego. Jeśli topór spadł na ziemię, jego rękojeść wskazywała kierunek, w którym należy szukać złodzieja.

Alektriomancja była to starożytna wróżba dokonywana przy pomocy białego koguta. Wróżono na dwa sposoby. Na ziemi rysowano  w kole litery i rozsypywano ziarna, potem puszczano koguta i obserwowano do jakich liter podejdzie w pierwszej kolejności. Druga metoda polegała na tym iż trzymano koguta w rękach i głośno wymieniano litery alfabetu, czekając, przy której z nich ptak zapieje.

Areomancja, był antycznym sposobem wróżenia na podstawie wyglądu nieba, obłoków, obserwacji pogody.

Aleuromancja była to starożytna wróżba polegająca na wkładaniu papierków, na których były zapisane odpowiedzi na pytania, do kulek z ciasta z maki pszennej. Potem mieszano kulki i wybierano odpowiedź.

Apantomancja to wróżenie na podstawie spotkanych na drodze zwierząt i innych istot. Np. na terenach Polski uważano że spotkanie dziewczyny z pełnymi wiadrami, Żyda, wilka, niedźwiedzia to dobry znak, zaś zepsute wiadra, ksiądz, mnich, lis, zając, był złym znakiem wróżebnym.

Arytomancja to starożytna forma Numerologii. Została opisana przez znanego Agrypę,. Jej podstawą jest grecki alfabet, w którym pierwsze 9 liter odpowiada liczbom od 1 do 9, kolejne 9 dziesiątkom, dziesiątkom następne setkom.

Astrogiromancja, to wróżenie przy pomocy wielobocznego bączka, którego krawędzie zostały zaopatrzone w litery lub cyfry.

Auspicjomancja to antyczna wróżba dokonywana na postawie obserwacji lotu ptaków.

Belomancja to starożytny sposób wróżenia przy pomocy rzucania czy balansowania strzałami.

Bibliomancja to wróżenie z dowolnej książki, oparte na lodowym wyborze tekstu, daje to nam odpowiedź na nasze pytanie, problem.

Chronomancja to wróżenie z kalendarza w oparciu o specyfikę tego lub innego dnia, miesiąca czy roku.

Daktylomancja to wróżenie przy pomocy pierścienia, które służyło jak wahadełko.

Demonomancja to starożytne wróżby przy pomocy demonów. Wyzwano wtedy demona przy pomocy czarnej magii. Potem demon odpowiadał na zadane mu pytania.

Dendromancja to wrózenie przy pomocy świętych drzew, takich jak dąb czy jemioła.

Geloskopia to wróżenie na podstawie śmiechu, określanie charakteru człowieka.

Gyromancja to wróżenie przy pomocy kręgu wyłożonego z liter lub cyfr. Osoba wróżąca chodzi po kręgu dopóki nie potknie się naprzeciwko jakiejś litery.

Halomancja to wróżenie z soli.

Haruspicja to antyczny sposób wróżenia polegający na przepowiadaniu przyszłości z wnętrzności zwierząt.

Hydromancja to wróżenie z wody.

Ichtiomancja to starożytne wróżenie na podstawie kryształu i stanu wnętrzności ryb.

Kapnomancja to wróżenie na postawie koloru, kierunku i kryształu.

Kartomancja to wróżenie przy pomocy kart.

Katoptrpmancja to wróżenie przy pomocy luster lub błyszczących metalowych płyt.

Kausiomancja to wróżenie na postawie umieszczonych w ogniu przedmiotów. Jeśli przedmiot palił się szybko lub nie zapala się wcale, uważano to za dobry znak.

Kleisdomancja to wróżenie za pomocą zawieszonego na nitce klucza.

Krystalomancja to wróżenie za pomocą kawałka kryształu górskiego lub innego przeźroczystego kryształu, z czasem wróżono wożono kryształowej kuli.

Ksylomancja to wróżenie na podstawie rozmiarów, kształtów i faktury znalezionych kawałków drewna.

Lekanomancja to wróżenie na podstawie cienkiej warstwy wody wylanej na naczynie.

Litomancja to wróżenie za pomocą drogocennych kryształów, kamieni szlachetnych.

Margaritomancja to wróżenie z pereł.

Moleozofia to wróżenie z pieprzyków i znamion na ciele.

Oinomancja to wróżenie za pomocą wina.

Onichomancja to wróżenie na podstawie paznokci.

Onomancja to wróżenie na postawie imion ludzi lub nazw przedmiotów.

Owomancja to wróżenie przy pomocy kurzego jajka.

Pegomancja to wróżenie ze strug i bąbelków wody.

Rafli to wróżenie z piasku