Okultyzm – Wiedza tajemna – Horoskop partnerski
Metody wróżenia
3 marca 2017
Plany astralne i wyższe wymiary duchowe
19 marca 2017

Okultyzm – Wiedza tajemna

Okultyzm –  Wiedza tajemna

Okultyzm jest to wiedza tajemna o siłach i nadprzyrodzonych zjawiskach, takich jak magnetyzm, spirytyzm, telepatia, jasnowidzenie, czy telekineza. Jest to wiedza wykorzystywana w działaniach i ceremoniach różnych rodzajów magii jako ich teoretyczna, a także praktyczna podbudowa.

Sami okultyści rozróżniają trzy rodzaje swej wiedzy- wiedzę samą w sobie, wierze ukrywającą i wiedze uczynioną tajemną. Przykładem wiedzy zakrywającej jest alchemia, a w stopniu słabszym kabała.  Okultyzm opiera się na tradycji przekazywanej ustnie, ale także i formie pisanej. Według tradycji okultystów oprócz ziemskiego i naturalnego potwierdzonego świata istnieje jeszcze inny świat znacznie ważniejszy. W ten świat stara się ingerować magia by go bardziej poznać i z niego skorzystać.

Dogmat okultyzmu

Dogmatem podstawowym jest dualizm, czyli podział na magie białą i czarną, na kozła ofiarnego i kozła grzesznego, a miejsce człowieka znajduje się pomiędzy nimi. Mag Mozę dowolnie posługiwać się tymi elementami i używać ich do własnych celów, jeśli tylko posiada odpowiednią wiedze i siłę.

Mag jest to człowiek obdarzony wiedzą i silą, które gwarantują w nim przekonanie, że jest on w stanie wywierać skuteczny wpływ na metafizyczne moce. Teoretyczną podstawę praktyk i działań magicznych stanowi okultyzm. Za pomocą tej wiedzy mag osiąga poczucie możliwości oddziaływania na rzeczywistość nie poddającą się ingerencji w innych przypadkach.

Nawet ludzie, którzy na co dzień nie mają z magią nic wspólnego, szereg swoich zachowań wywiedli z danych magicznych praktyk. Np. życząc sobie dobrego dnia pragniemy zjednać los, a z kolei wypowiadając przekleństwo pragniemy uruchomić złe moce, by pomogły sprawie.

Okultyści i magowie dzielą wszechświat na trzy światy- duchowy, astralny i ziemski. Do pierwszego zaliczają Boga i duchy wyższe, a do drugiego, ludzkość, i do trzeciego- przyrodę.

Kolebką okultyzmu są Indie. W pradawnych księgach, prezentowany jest swoisty rodzaj działań psychicznych ściśle spokrewnionych z mistyką i filozofią, które mówią, że to co stanowi o człowieczeństwie- to duch, a ciał oto tylko przemijająca powłoka, którą duch wdziewa na siebie, by mógł zbierać doświadczenia w świecie materialnym.

Okultyzm a badania naukowe

Okultyzm jest to pogląd czy nawet światopogląd przeciwstawny materializmowi. Przedstawia się on jako nieuzasadniony wymysł naukowców. Osoby zajmujące się magią , okultyzmem, uważają że nie ma czegoś takiego jak okultyzm, gdyż jest to wytwór naukowców. Każdy zajmujący się magią i tzw. okultyzmem, ma własne postrzegania świata, i ciężko jest dokładnie określić co to jest okultyzm, gdyż dla wielu badaczy magii określenie okultyzmu dla nich jest błędne.

Badacze Magii i Okultyzmu tłumaczą się tym że zjawiska te nie są nadprzyrodzone, tyko są to po prostu zjawiska z innego świata, tylko tyle, ze wy, uczeni nie umiecie siebie ich uzmysłowić i wyjaśnić. Naukowcy zaliczają wszystkie dziedziny Parapsychologii do niewytłumaczalnych niewytłumaczalnych więc nieprawdziwych i kłamliwych. Dlaczego naukowcy i współczesny świat musi czegoś dotknąć by uwierzyć. W Boga wierzy większość ludzi a go nie widzi.

Okultystyczne przekonania to wszystko to, co zostało odrzucone przez oficjalna naukę, co nie mieści się w aktualnie obowiązujących paradygmatach.

Naukowcy odrzucają wiele pojęć, zdarzeń ,które z czasem jednak okazują się prawdziwą. Gdyby nie wyobraźnia i marzenia młodych naukowców nie byłoby badań naukowych i odkryć. Oni dzięki swojej sile intuicji stworzyli coś co potem zostało uznane w świecie naukowym. Więc wynika z tego, że oni kiedyś tez korzystali z magii podświadomości, i z niczego zrobili coś. Warto się nad tym zastanowić przed krytykowaniem Okultyzmu, Magii czy Wróżbiarstwa.

W historii nauki nieraz można spotkać się z sytuacją, gdy uczony krytykuje pewien pogląd jako metafizyczny tylko dlatego, że pogląd ten nie da się pogodzić z uznawaną przezeń teorią. Czy więc uczony ma prawo z góry zakładać coś za nieprawdziwe, skoro uczonemu nie wolno niczego odrzucać, a po drugie, odrzucony pogląd może okazać się wkrótce prawdą naukową.

W wielu ludziach istnieje silna potrzeba wiary w jakąś formułę tamtego świata. Wynika to , nie tylko z niedostatku wiedzy, ale raczej z typu emocjonalności. Lęk przed śmiercią, nieumiejętność pogodzenia się z tym, że wszystko przemija. Wszystko t o doprowadza do tego, że bardziej wrażliwsze jednostki otwierają się na świat empiryczny, duchowy i korzysta z jego dobrodziejstw. Ludzie wierzą, że za tym całym chaosem, kryje się istota sprawiedliwa, wyższa, u której coś dla siebie można wyjednać.

Odrzucanie okultystycznych i winnych metafizycznych poglądów jest jednym z kryteriów nauki. Odrzucają jednak oni takie teorii,e a nie negują ich gdyż nie umieją tego ustalić.

Okultyzm we wszystkich swoich postaciach zawsze był i będzie badany. Traktowany jest jednak jako określona forma świadomości. W badaniach tych ciężko jest stwierdzić prawdziwość ich ze względu na brak namacalności.

W badaniach nad okultyzmem, przynależnych do nauki zwanej historią idei, chodzi o pokazanie genezy, źródła okultystycznych wyobrażeń, ich struktury, ich konsekwencji, skutków itd.