Plany astralne i wyższe wymiary duchowe – Horoskop partnerski
Okultyzm – Wiedza tajemna
7 marca 2017
Jak wróżyć z kart?
4 kwietnia 2017

Plany astralne i wyższe wymiary duchowe

Na niewidzialny świat składają się różne obszary przestrzeni- przestrzeń wewnętrzna, zewnętrzna i współistniejąca. Współistnieją one ze sobą, ponieważ cała przestrzeń jest tutaj, a zatem obszary te istnieją obok Świata Formy, wzajemnie się przenikając.

W okultyzmie, mówi się o współistniejących planach, czyli wymiarach zwanych także planami astralnymi. tam właśnie przebywają duchy, zjawy, niewidzialne istoty, czy nawet nasze myśli czy ciała astralne. W XIX wieku badacze podjęli próby badań prowadzących do wejścia w świat duchów. Spirytyzm stał się drzwiami otwierającymi nam wgląd do innych wymiarów.

Podróże astralne o których często słyszymy, nie są jednak bezpieczne, gdyż możemy się zatracić i już nie powrócić do ciała. Większość ludzi nie jest świadoma istnienia owych ciał astralnych, ich fizyczne i astralne osobowości są zatem mocno złączone.  Rozdzielenie ich i wysłanie osobowości astralnej w podróż do innych wymiarów to przedmiot trudnych zabiegów okultystycznych.

Wiele badaczy dzieliło wymiary na różne plany. Zgodnie z nimi na wyższych planach można spotkać anioły oraz istoty o wyższym stopniu duchowego rozwoju, na niższych zaś duchy znajdujące się w fazie przemiany. Poszczególne plany to różne stadia parapsychicznej świadomości. Nauka zaś składa, że inne wymiary składają się z różnego rodzaju wibracji energetycznych.

Im lepiej człowiek ma rozwinięty zmysł postrzegania, tym większa zdolność do odbywania podróży w tej przestrzeni. Duchy to istoty w całości składające się z niewidzialnej esencji. Nasza własna niewidzialna esencja pozostaje na ogół zamknięta w formie fizycznej, czyli ciele. Duchy przybierają formę widzialną tylko wtedy, gdy decydują się na to. Niektóre duchy były istotami ludzkimi i kiedyś znów przybiorą ten kształt. Inne nigdy nimi nie były i nie będą. Jest to porostu kwestia osobistego wyboru.

Czasami istoty manifestujące się nam jako tzw. duchy mogą być projekcją naszej osobowości z przeszłości. Wyższe istoty niematerialne zamieszkują Niewidzialny Świat. Niektóre z nich rezydują na planach astralnych i kontakt z nimi można osiągnąć tylko za pomogą wysokiej magii oraz podróży astralnych. Inne duchy dobrowolnie zbliżają się do Świata Formy i ukazują się w naszym wymiarze. Niestety, kontakt pomiędzy światami nie jest utrzymywany na wysokim poziomie. Jak dotąd sposoby komunikowania się, osiągalne dla ludzi jak i dla duchów, mogą być spontaniczne. Ważne jest, by umieć odróżnić kontakt z istotą ze ąwiata niematerialnego od wytworów własnej wyobraźni, czyli złudzenia.