Psychokineza – Horoskop partnerski
Wróżby egipskie
6 czerwca 2017
Duchy
22 czerwca 2017

Psychokineza

Psychokineza czyli zdolność ludzi do poruszania przedmiotami na odległość wywołanego za pomocą mocy psychicznych.

W szerszym znaczeniu Psychokineza oznacza właściwość psi, która pozwala wpływać na zachowanie materii. Od niedawna Ezoteryce określają terminem Psychokineza różne typy, także i poruszanie ciałem stałym, płynnym czy gazowym na odległość za pomocą myśli i koncentracji, za pomocą kontaktu wzrokowego. Nazywamy to myśleniem astralnym, czyli wyobrażaniem sobie czegoś co za pośrednictwem czynnika psi ma zrobić tą czynność w czasie rzeczywistym. Na określenie tego zjawiska używa się też terminu telekineza

Zjawisko to jest dość dobrze udokumentowane. Zagadnienie to, jak myśl może oddziaływać na materię, fascynowało nie tylko przyrodników. Jest wiele zapisów historycznych świadczących o tej umiejętności niektórych ludzi. Niektóre demonstracje telekinezy były oszustwem, ale nie wszystkie.

Naukowe badanie telekinezy rozpowszechniło się na przełomie XIX i XX wieku.

Badacze o różnych światopoglądach są zgodni, ze myśl ludzka jest niematerialna, dlatego nie może działać na materię. Ale koncentracji myśli i świadomości mogą towarzyszyć nieznane jeszcze procesy fizykochemiczne w organizmie. Nie wiadomo jednak jakie są to procesy, gdyż brak teorii potwierdzonej, która wyjaśniłaby to zjawisko.

Istnieje wiele typów psychokinezy

  • teleportacja ( przenoszenie przedmiotów w inne miejsce siłą woli,)
  • pirokineza ( psychokinetyczne działanie polegające na podwyższeniu temperatury obiektu, co prowadzi do zapłonu)
  • kriokineza (psychokinetyczne działanie polegające na obniżeniu temperatury przedmiotu)
  • hydrokineza ( określenie oznaczające umiejętność tworzenia lub zwiększania ilości wody w stanie ciekłym)
  • aerokineza ( nazwa określająca psychokinetyczną kontrolę nad powietrzem na poziomie cząsteczkowym za pomocą manipulacji energii)
  • geokineza (kontrola nad ziemią)