Tarot – Horoskop partnerski

Tarot

TAROT I JEGO HISTORIA

Tarot jest to zestaw kart używany już w połowie 15 wieku w różnych częściach Europy, jako gra karciana, nazywany z włoskiego tarocchini i francuskiego Tarot. Od końca 18 wieku do chwili obecnej tarot znalazł również wykorzystanie przez mistyków i okultystów we wróżbach lub jako mapa ścieżek umysłowych i duchowych. Tarot ma cztery kolory. Ponadto, tarot wyróżnia odrębne 21-karty i jednej karcie znanej jako głupiec. W zależności od gry, Głupiec może działać jako (Joker). Okultystyczne praktyki bardzo często wykorzystują karty tarota wyłącznie do wróżenia.Tarot jest jednym z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych systemów przewidywania przyszłości i analizy psychologicznej życia człowieka.

Tak naprawdę historycy i badacze tematu nie wiedzą skąd on się wywodzi i kiedy dokładnie powstał. Wiadomo natomiast iż w Europie pojawił się w XIV wieku. Pierwszą znaną talią tarota był Tarot Marsylski, który do dziś jest znany. Początkowo karty te składały się z Wielkich Atutów ( Arkanów, Wtajemniczeń), których jest 22. Po pewnym czasie dołączono Małe Atuty ( Arkany, Wtajemniczenia), co dało obraz 78 kartom Tarota.

Tarot przedstawia wędrówkę człowieka przez meandry życia. Bogata symbolika, archetypowość powodują, że karty te są niezwykle dokładnym narzędziem nie tylko do przewidywania przyszłości, ale również do określania emocji ludzkich, ich uczuć, jasnych i ciemnych stronach osobowości, o marzeniach, planach, myślach ludzkich.

Tarot nie jest wyrocznią, tylko narzędziem który w rękach wróżki daje możliwość odczytania najbardziej prawdopodobnych przyszłych tendencji naszego życia. Warto rozróżnić dwa pojęcia “ wróżenie” oraz “ dywinacja”.

Wróżenie zakłada że przyszłość jest czymś zapisanym i kontrolowanym przez los. Wyrocznia przepowiedni nie daje możliwości zmiany przyszłości. Natomiast człowiek ma taką możliwość, bo jest Panem własnego losu i swoją przyszłość może zmieniać. Dywinacja zakłada możliwość dokonywania własnych wyborów życiowych, dzięki którym tworzy się nasze życie. Tak więc Tarot jest formą dywinacji, nie formą wyroczni.

Przewidywanie przyszłości z tych kart daje wnikliwy obraz w życie człowieka. Nie chodzi tutaj o suchy przekaz i odpowiadanie na pytania “ tak” lub “ nie”. Chodzi bardziej o wskazówki, wyznaczające kierunek, w którym zmierza czyjeś życie, o ile nie zostanie dokonany świadomy wysiłek, by je skierować w przeciwną stronę. Nie chodzi tez by przepowiedzieć komuś wspaniała przyszłość i koncentrować się na samych pozytywach, lecz by wyjaśnić problemy, przemyślenia, pytania. Jest to droga służąca analizie przyszłych życiowych kroków.

Wróżba nigdy nie sprawdza się w 100 %. Wróżbici analizują wszystkie karty, a część z nich w rozkładach się nie powinno i to jest naturalne jednak rzadko rozpoznawalne przez osoby wróżące. Najlepsze wróżki osiągają do 80 procent sprawdzalności.

Sprawdzalność wróżb zależy od bardzo wielu czynników. Jedne z nich to- doświadczenie wróżki, jej wnikliwość, spokój ducha, chęć pomocy drugiemu człowiekowi, atmosfery w czasie stawiania kart, nastawienia pytającego do stawianych kart. Są osoby którym nigdy nic nie wychodzi w kartach i nigdy nie wyjdzie. Prawdopodobnie są poblokowani na jakimś planie metafizycznym, lub mają tak zmienne nastroje podejmują tak zmienne decyzje, żyją w chaosie, iż ciężko jest przewidzieć dalszą przyszłość.

Karty te mają nam pomóc w zrozumieniu naszego życia, naszej przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Są idealnym towarzyszem naszego życia, by było ono bardziej ciekawsze i szczęśliwsze.

DZIEJE TAROTA

By dokładnie zrozumieć przesłanie tych kart, warto zacząć od samego początku, czyli dziejów tych kart na przestrzeni wieków.

Opowieści o pochodzeniu Tarota jest bardzo wiele. Mówią one, ze karty te są stare jak świat i przyszły z Indii, Maroka, Egiptu czy Chin. Talie mistycznych, numerowanych kart istniały w Indiach i na Dalekim Wschodzie już w starożytności i zapewne zostały przywiezione do Europy przez templariuszy podczas wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej bądź po nich.

Jednak większość źródeł zgadza się co do tego , że pierwsze talie tych kart pojawiły się w Europie początkiem XIV wieku. Te pierwsze talie zdają się pochodzić od wczesnych włoskich czterokolorowych kart do gry ( miecze( piki), kielichy ( kiery), denary( karo) oraz buławy ( trefle). Oraz talii 22 Wielkich Arkanów, które są sercem tarota, jednak ich geneza powstania ginie w mroku dziejów. Wiemy jedno, karty te zostały stworzone przez człowieka, dla człowieka.

Francuski okultysta XVIII wieku Etteila długo zajmował się badaniem historii zarówno kart do wróżenia jak i do gry. Dokonał on ogromnej pracy związanej z przywróceniem i objaśnieniem sensu 78 symboli, znanych dzisiaj pod nazwą tarot. Według niego wywodzą się one z malowideł przedstawionych na ścianie galerii jednej ze staroegipskich świątyń.

Uważa się, że tarot ( pochodzenie tego słowa odwołuje się do egipskich słów- „ tar”- król i „ ro”- droga, czyli królewska droga) wyjściowo był hieroglificzną „Księgą Thotha”. Księga ta składała się z 78 złotych płytek, na których zostały umieszczone pewne tajne znaki. Jednak wielu badaczy nie potwierdza tej hipotezy. Znaczącą rolę dla rozwoju Tarota odegrał również Court de Gebelin, który przez Elleila zwrócił uwagę na talię i na jego połączenie z Egipską historią.

Pod koniec XIV wieku karty zdobyły wielką popularność w Europie. Figury Tarota rysowali malarze włoskiego Renesansu. Pierwsze karty były ręcznie malowane, a jedna z najstarszych talii, znana jako tarocchi Visconti- Sforza, została wykonana w latach 40 XV wieku dla księcia Mediolanu. Francuzi natomiast stworzyli jedną z najbardziej znanych tali Tarota Marsylskiego.

XIX stulecie było świadkiem wzrostu zainteresowania okultyzmem, magią i ezoterycznym mistycyzmem. W tym czasie tarot rozpowszechnił się na Amerykę Północną. Kabalista i filozof Elphias Levi uważał, ze źródłem tarota jest święty żydowski alfabet enochiański. Wierzył , że tarot może przewidywać przyszłość, ale potrafi wyjawić wielka mądrość.

Końcem XIX wieku dr Arthur Edward Waite z pomocą Pameli Colman Smitch wymyślili i zaprojektowali własną talię, nazwaną później talią Ridera- Waite’a. Autor był członkiem Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku, jednaj z najbardziej wpływowych grup okultystycznych.

Warto też zauważyć wkład wielkiego okultysty czasu międzywojennego Aleistera Crowley’a, który sam stworzył talię Thota. Jako pierwszy podjął próby psychologicznego podejścia do magii i okultyzmu. Od tego czasu napisano tysiące książek i stworzono setki talii opartych na pierwowzorze kart tarota.

STRUKTURA TAROTA

Na talię tarota składają się 22 karty zwane Wielkimi Arkanami ( Wtajemniczeniami) oraz kolory 14 kart zwane Małymi Arkanami ( Wtajemniczeniami). Wielkie Arkana są kwintesencją całego tarota gdyż przedstawiają wędrówkę człowieka przez życie, począwszy od Głupca ( 0) do karty Świat ( 22). Karty te reprezentują najgłębsze jakości archetypowe, które przenikają ludzkość, zarówno zbiorowo, jak i na poziomie indywidualnym. Natomiast Małe Arkana to przedstawienie wydarzeń, ludzi, zachowań, pomysłów i działań, z którymi mamy do czynienia w życiu. Cztery kolory małych Arkanów ponumerowane są od Asa do Dziesiątki w każdym kolorze, ale są tam też cztery karty dworskie- Król, Królowa, Rycerz, Giermek. Cztery kolory związane są z czterema żywiołami- Miecze z powietrzem, Buławy z ogniem, Denary z ziemią, Kielichy z wodą.

CZYM JEST TAROT?

Od stuleci Tarot jest jedną z najważniejszych w świecie mistycznych dróg wróżbiarstwa, przepowiadania przyszłości i samorozwoju. Tarot ma wiele powiązań, szczególnie z alchemią, psychologią, filozofią, astrologią, kabałą, numerologią, mistycyzmem chrześcijańskim i wieloma innymi tradycjami ezoterycznymi.

Karty te stanowią zwierciadło duszy ludzkiej. Pobudza intuicję człowieka i odpowiada na wszelkie pytania, udzielając również porad.

Każda karta zawiera obraz, nazwę i liczbę, które są niezwykle potężnymi symbolami i mają własne znaczenia. Na najprostszym poziomie tarot jest uniwersalnym językiem, przemawiającym do nas poprzez różnorodne archetypy i symbole.

Symbole i archetypy mają głębokie, wielopoziomowe i wielowarstwowe znaczenie. Dzięki temu uniwersalnemu językowi tarot jest niezwykłym narzędziem do zrozumienia samego siebie, a także pomaga podejmować decyzje dotyczące przyszłości.

Tarot przewiduje pewne zachowania i zdarzenia, które dopiero nastąpią. Tarot daje nam wskazówki co do tego, jaki czeka nas rok, albo w kim możemy się zakochać. Karty odbijają nasze pragnienia, marzenia ale także i realnie spoglądają na nasze możliwości i blokady na które możemy w życiu napotkać.

Tarot pomaga czerpać z intuicji osoby której się stawia karty, oraz intuicji wszechświata.

Tarot nie jest sam w sobie zły i nie kłóci się z żadnym wyznaniem, religią czy systemem. Tarota jednak możemy uczynić złym, jeśli dana osoba pragnie krzywdzić nim ludzi poprzez fałszywe i złowieszcze przepowiadanie przyszłości. Posługiwanie się tarotem jest droga do otwarcia się na wewnętrzną mądrość i ukrytą wiedzę.

Karty te to zwierciadło naszych uczuć, emocji, duszy i jestestwa. Tarot porusza nas po to, żebyśmy mogli działać w zgodzie z życiem, a nie przeciwko niemu.

JAK TO DZIAŁA?

Dywinacja , inaczej znane pod nazwą wróżbiarstwo to przewidywanie lub przepowiadanie przyszłości. Wiele kultur na całym świecie i we wszystkich epokach przepowiadało przyszłość, posługując się najróżniejszymi środkami, narzędziami. Potrzeba dowiedzenia się tego co będzie jest bardzo silna.

Obecnie jednak wydaje się, że utraciliśmy świadomość istnienia czegoś „ innego”, siła łącząca, która przenika wszelkie życie i byt.

Ta siła łącząca obejmuje także pozornie przypadkowe tasowanie i wybieranie kart tarota. Przekonanie że naszym życiem rządzi przypadek, a jedynym istotnym związkiem między dwoma wydarzeniami jest to, iż jedno stanowi przyczynę drugiego, to nowoczesny, naukowy punkt widzenia. ( Księga tarota, Sarah Bartlett).Ale istnieje również znacznie starsze i powszechniejsze przekonanie, że wszystko we wszechświecie jest ze sobą ściśle powiązane, a zdarzenia i wzory zapisane w zodiaku, kartach czy filiżance herbaty, w życiu jakiejś osoby czy tez gdziekolwiek na ziemi stanowią łącznie część jakiejś niewidzialnej siły. Dlatego też przypadkowość wróżenia, jest sama w sobie częścią tego procesu.

Wielki XX wieczny psycholog Carl Gustav Jung nazwał to terminem „ synchroniczność” na określenie tego rodzaju znaczących zbiegów okoliczności. Wierzył on, że wyciągnięta przez nas karta tarota została nam podsunięta przez coś wewnątrz nas, co domaga się ekspresji albo musi się zamanifestować w tej właśnie chwili w świecie zewnętrznym.

To prawie tak, jakby karty nas same wyciągały. Dlatego osoby zajmujące się stawieniem tarota dla kogoś muszą mieć dobrze rozwinięta intuicję by wybrać odpowiedni moment przełożenia kart za kogoś.

Na karty te przelewamy również nasze obecne emocje, wewnętrzne odczucia, pragnienia, ale także i otwieramy intuicję na otwarcie się naprawdę przyszłości.

TAROT JAKO ZWIERCIADŁO NASZEJ OSOBOWOŚCI

Tarot jest niezwykłym narzędziem do pracy nad nasza osobowością. Dzięki bogatej symbolice możemy tworzyć rozkłady psychologiczne, ujawniające nasze pozytywne i negatywne strony charakteru. Karty te idealnie potrafią odzwierciedlić nasz stan emocjonalny w danym momencie, i idealnie wiedza co należy zrobić by zaznać szczęścia w życiu. Tarot podpowiada człowiekowi co powinien zrobić, nad czym się skupić by wyjść z problemów. Często gdy widzimy co karty nam mówią lub słyszymy coś od tarocistki nie możemy uwierzyć że mamy problem. Często nie dochodzi do nas to co mówią karty bo nie chcemy znać prawdy, boimy się jej, i negujemy sprawdzalność tarota. Jeśli karty są postawione rzetelnie i dobrze odczytane, to co jest przedstawione jest najczystszą prawdą, jednak czasami wolimy nie widzieć że mamy problem.

W idealny sposób karty opisują nasze emocje względem innych, konkretnych ludzi.

Tarot jest obiektywny i w prawdziwy sposób stara się nam pomóc w życiu byśmy mogli je planować i tworzyć tak jak tego pragniesz.

Warto pamiętać, że rozmowa z tarotem to nic innego jak rozmowa z naszą intuicją, która doskonale wie jacy jesteśmy ,co potrzebujemy, poszukujemy i w jaką stronę zmierza nasze życie.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Nasza przyszłość może być piękna, i taka jaką sobie wyobraziliśmy. Wszystko zależy od naszych decyzji i wyborów które warunkują naszą przyszłość. Tarot jako zwierciadło naszej intuicji poprowadzi nas w stronę szczęścia i rozwoju. Karty te potrafią przewidzieć niebezpieczeństwa, problemy oraz złe decyzje. Doradzą na czym warto się w danym momencie skupić, jaką obrać drogę, czego unikać. Tarot dojdzie do źródła problemów czy zmagań człowieka, ułatwi tym samym zrozumienie mechanizmów jakie rządzą naszym życiem a często i błędów jakie my sami jako ludzie popełniamy.

Przyszłość nasza można zmienić, a tarot jako narzędzie dywinacji pokazuje najbardziej możliwą drogę naszej przyszłości. Jeśli jednak przyszłość widziana kartami wydaje się być niesatysfakcjonująca, karty podpowiedzą co należy zrobić by uniknąć kłopotów w przyszłości.

Wróżbiarstwo i wróżby są wokół tak długo, jak istnieje ludzkość. Stosowane metody mogą być nieskomplikowane, jak rysy w piasku do skomplikowanych obliczeńastrologicznych wykresów. Ludzkość używała do wróżenia: wnętrzności, kije, kamienie i muszle, by poznać przyszłość. Nawet znaki rysowane w pył były konsultowane na zwiastuny tego, co miało nadejść. Później, kości i innych wykonanych przez człowieka przedmiotów były wykorzystywane do tego samego celu. Praktycznie wszystko może być użyte w celu wróżenia, tak długo, jak są spójne.

Przez wieki te boskie sztuki konsekwentnie i rzetelnie ujawniły mocne i słabe strony poszczególnych osób tak wyraźnie, jak gdyby informacja była napisana tuszem na czole.

Miłość, pieniądze, los i szczęście są objawione, przy użyciu tych wypróbowanych i prawdziwe metod wróżenia. Jesli chcecie skorzystać z profesjonalnych porad z kart tarota odwiedźcie stronę na której znajdziecie