Telepatia – Horoskop partnerski
Magia
17 grudnia 2016
Przesłanie wróżb
2 lutego 2017

Telepatia

Telepatia to możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia żadnych znanych człowiekowi zmysłów.

Zjawisko to jest przypisywane głównie zdolności umysłu ludzkiego do wysyłania oraz przechwytywania swoistych fal mózgowych nawet na duże odległości. Przesyłanie złożonych poleceń na duże odległości za pomocą myśli jest mało prawdopodobne z naukowego punktu widzenia, jednak mimo tego dowody na telepatie istnieją. Naukowcy nie umieją tego zbadać swoimi metodami, jednak przechwytywanie myśli innych osób czasami zdarza się każdemu z nas.

Potocznie przyjmuje się ze telepatia to zdolność odgadywania myśli drugiej osoby niezależnie od odległości, w jakiej się ona znajduje. Dowodów naukowych na rzeczywiste istnienie telepatii dostarczyli badacze amerykańscy oraz rosyjscy. Nie każdy jednak badacz widzi w tym stwierdzeniu prawdę.

Eksperyment ten przeprowadzono w 1966 roku. Dwaj telepaci J.Kamieński i N.Nikołajew, przebywali w odległości od siebie o 3 tysiące kilometrów. Obydwaj byli pod ścisłą kontrolą naukowców. badacze wręczyli paczkę Kamieńskiemu, Kamieńskiemu której znajdowały się różne przedmioty, o istnieniu których nie miał pojęcia. Brał on do ręki poszczególne przedmioty, koncentrował się na nich, zaś w tym samym czasie Nikołajew usiłował odebrać przekaz telepatyczny, opisując te przedmioty. Jego trafność odpowiedzi była zaskakująca.

W świecie neurofizjologii i psychofizjologii nie ulega wątpliwości, ze wszelkim procesom psychicznym towarzyszą współistniejące procesy fizykochemiczne w ośrodkowym układzie nerwowym na poziomie synaptycznym i molekularnym. Myśli ludzkiej a raczej konkretnym wyobrażeniom powstającym we świadomości muszą towarzyszyć procesy energetyczno- informacyjne emitowane przez mózg. (Spoza innego Wymiaru S. Budzyński)

Jeśli mózg ludzki emituje pole elektromagnetyczne, to można również założyć, że ono właśnie jest energetycznym nośnikiem informacji telepatycznej. Hipoteza ta przekształciła się w naukową teorię. Badacze amerykańscy przeprowadzili eksperymenty z telepatią w kabinach faradaya, które nie przepuszczają fal elektromagnetycznych. Wyniki doświadczenia doprowadziły do tego iż hipoteza elektromagnetyczna legła w gruzach. Tak więc do tej pory naukowcy nie wiedzą co jest nośnikiem informacji myślowej.

Niektórzy naukowcy uważają, żeby wyjaśnić zjawisko telepatii nadzy przyjąć istnienie niezależnej energii tzw. psi.