Znaczenie liczb i znaczenie cyfr

ZNACZENIE LICZB


Każda liczba ma swoją pozytywną i negatywną wibrację. Interpretacja danej liczby zawiera rezultaty pozytywnej i negatywnej postawy człowieka. Naszym zachowaniem możemy zmienić energię pozytywną w negatywną i odwrotnie, ponieważ to my dopisujemy do naszych uczuć plusy i minusy dodatnich lub ujemnych potencjałów. Celem każdego z nas powinno być odnalezienie w sobie siły, by odpowiedzieć na pozytywną wibrację poszczególnych liczb, pracując nad ograniczeniem ich negatywnych wpływów. Wszystkie liczby w najprostszy sposób możemy podzielić na liczby główne - pojedyncze (1,2,3,4,5,6,7,8,9) i liczby złożone zwane liczbami wtórnymi lub podliczbami (np.24,45,73).

Oprócz w/w liczb mamy również szczególny rodzaj liczb o wyższych wibracjach. Są to Liczby Mistrzowskie (11,22,33,44,55,66,77). Tych liczb nie redukuje się. Liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc. Mówi się, że osoby, u których one występują otrzymują trudne zadania w życiu, między innymi konieczność ścisłej samokontroli, dyscypliny i oczyszczania osobowości. Gdy nie wibrują na swoim poziomie są pod wpływem wibracji liczb prostych (2, 4, 6). Pamiętajmy jednak o tym, iż podobieństwo osób o tej samej liczbie, prostej lub mistrzowskiej jest bardzo ogólne. Nasze "prawdziwe ja" wyłoni się dopiero po obliczeniu i analizie pełnej karty numerologicznej. Jak pięknie napisała Helyn Hitchcock "Liczby są jak krewni i przyjaciele. Niektóre harmonizują z tobą, a inne nie." Poniższy opis przedstawia ogólne znaczenie liczb głównych i Mistrzowskich.

Numerologia

Wiele starożytnych cywilizacji posługiwało się numerologią do wyjaśnienia minionych i przewidywania przyszłych zdarzeń.
Stosowano ją w starożytnych Chinach, gdzie korzystano z magicznego kwadratu, kojarzonego też z wróżbiarstwem staroegipskim i indyjskim. Grecy, Żydzi i Babilończycy, wykształcili systemy dodawania liczb i zestawiania określonych sekwencji cyfr.

Różne formy Numerologii pozostają nada w użyciu. Niezależne od systemu, podstawą Numerologii jest przekonanie, że każda liczna od 1 do 9 ma własne znaczenie symboliczne, które można poddać interpretacji, by określić cechy danej osoby, wyjaśnić wydarzenia z przeszłości lub przewidzieć przyszłość.

Jedną najczęściej stosowanych form Numerologii jest dodawanie liczb w celu uzyskania jednej głównej wartości. Najprostszą metodą jest dodawanie liczb składających się na datę urodzenia.

Wyliczenie numerologiczne

5. 11. 1980 = 5+1+1+1+9+8=25=2+5=7

Grecki filozof Pitagoras, zastosował te samą metodę do liter alfabetu, przypisując wartości liczbowe każdej literze alfabetu.
A B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
J K L M N O P Q R
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8
Zgodnie z tym systemem można ocenić każdy zestaw liczb lub słów związanych z życiem człowieka, by nadać większe znaczenie wpływającym na nie wydarzeniom i okolicznościom.

Magiczne kwadraty miały znaczenie symbolu w wielu kulturach, kulturach najpowszechniej rozpoznawalny wywodzi się ze starożytnych Chin i jest przypisywany Lo Shu. Kwadrat ten jest podzielony na dziewięć pól z liczbami od jednego do dziewięciu, utworzonymi w taki sposób, że suma z każdego wiersza i kolumny oraz przekątnej wynosi piętnaście.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Znaczenie liczb jest wanna częścią Numerologii. Na podstawie daty urodzenia lub liter imienia można ustalić, czy w odniesieniu do czyjegoś życia występują ciągi znaczących liczb, obdarzonych własną symboliką. Liczby zdradzają cechy charakteru człowieka, mówią o talentach, motywacjach człowieka.
Nie ma liczb dobrych ani złych, ale każda ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty, które mogą wyrażać się jako atuty lub słabości danej osoby.

1- Kreatywność, zaufanie
Liczba ta wyraża twórczą naturę, poczucie indywidualizmu i odwagę lub determinację. W negatywnym znaczeniu może oznaczać agresje, blokadę psychiczną, dążenie do dominacji.

2- Współpraca i równowaga
Dwójka reprezentuje zdolność dostosowania się i współpracy. Symbolizuje partnerstwo, zdolności mediacyjne. W negatywnym znaczeniu mówi o nieharmonijności.

3- Wrażliwość i ekspresjonizm
Symbolizuje autoekspresję, w formie werbalnej lub twórczej, oraz rolę inspirującą wobec innych. Jeśli jest zablokowana, wielki optymizm i pogodna natura ustępują miejsca krytycyzmowi i podatności na nastroje.

4- Stabilność i postęp
Reprezentuje budowę solidnych podstaw dalszego działania, zdolności organizacyjne i umiejętności kierownicze. Pozbawiona harmonii, może symbolizować brak elastyczności i niezdolność do czynienia postępów.

5- Dyscyplina i wolność
Reprezentuje wszechstronną i ekspansywną naturę ze skłonnością do szybkiego działania w danej sytuacji. Gdy liczba ta jest zablokowana, może wyrażać człowieka niecierpliwego.

6- Akceptacja i wizja
Reprezentuje piękno, czystość, wysokie ideały i wyważone skłonności. Gdy liczba jest nieharmonijna, może symbolizować naturę upartą i dominującą.

7- Otwartość i wiara
Wyraża wyjątkowość, pragnienie zdobywania wiedzy, dążenie do doskonałości. Gdy jest zablokowana powoduje, że urok danej osoby może ustąpić wyniosłości.

8- Władza i obfitość
Oznacza władczość, zdolność podejmowania decyzji, czasami na siłę. Jeśli cyfra jest zablokowana, etyka jest zastąpiona nadmierną ambicją, kiepskim zarządzaniem.

9- Mądrość i pełnia
Cyfra ta reprezentuje naturalną charyzmę, talenty przywódcze. Gdy jest zablokowana, może symbolizować naturę zaborczą.