Numerologia 1 – Horoskop partnerski

Numerologia 1 - Znaczenie liczby 1


To element męski (Yang). Jego symbolem jest linia ciągła, co oznacza jednolitość osobowości, ego, to ja, energia działania. Kojarzy się z ogniem i słońcem. Jeden wyraża odwagę, dumę, autorytet, integralność, ambicje, twórczość, entuzjazm, akcję, pasję, inteligencję, przedsiębiorczość, indywidualizm, niezależność i silną determinację. Przy pozytywnych wibracjach tej liczby należy również wymienić: pomysłowość, zdolność kierowania innymi - urodzony dowódca, inicjatywę, przebojowość, wielką siłę, nastawienie na własny rozwój. Jeden posiada zdolności organizacyjne, jak również potrafi uruchomić możliwości twórcze drugiego człowieka. Jedynki są uparte i szczere. Pragną być zawsze kochane i podziwiane. Z niechęcią przyjmują krytykę. Jedynki wibrując pozytywnie mogą odnosić sukcesy materialne i czuć się spełnione w życiu. Negatywne aspekty tej liczby to: wybuchowy temperament, zarozumiałość (chwalipięta, pozer), egoizm, tyrania, manipulacja, karierowiczostwo, żądza władzy, lenistwo, marzycielstwo "do przesady", cynizm, izolacja, samotność, ale na własne życzenie tzn." jestem taki świetny i nikogo nie potrzebuję" - tu osoba stawia na siebie. Jedynki wibrując negatywnie mogą wykazywać nieumiejętność współpracy, słuchania i kochania. Przy takim nastawieniu mogą wystąpić kryzysy emocjonalne i utrata poczucia bezpieczeństwa.