Numerologia 22 – Horoskop partnerski

Numerologia 22 – Znaczenie liczby 22


Jest to kolejna liczba mistrzowska. Rządzi nią planeta Pluton. Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy, jak i doświadczenia, liczbą geniuszu twórczego, konstrukcji, genialnego wynalazku. Jest mistrzowskim budowniczym, który wprowadza w świat porządek i system. Wibracja ta może dać sławę, wielkość, fortunę i genialną twórczość, jeżeli jest użyta dla dobra ludzkości, jeśli natomiast jest używana dla celów tylko i wyłącznie egoistycznych może nieść całkowitą destrukcję (depresję, szaleństwo). Dwadzieścia dwa oznacza praktycznego idealistę, który ma wizje, potrafi uruchomić działania na dużą skalę i doprowadzić je do końca, osiągając zamierzone cele. Jej moc i wpływy mogą sięgać daleko, przekraczając nawet granice państw. Wśród dwudziestek dwójek znajdziemy świetne sekretarki, dyplomatów i organizatorów pracy dla innych. Są to ludzie, których praca polega na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem (np. pracownicy kadr). Dobrze radzą sobie z pracą w dużych grupach. Czasami bywają tak zaabsorbowane swą pracą lub misją, że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów i rodziny – zapominają o wymiarze ludzkim. Są to osoby miłe, zgodne, aby być szczęśliwe nie potrzebują zajmować stanowiska lidera, (ale nie będą to gospodynie domowe). Wibrując negatywnie mogą wykazywać nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi, skłonność do gwałtownych reakcji oraz jak już wyżej wspomniałam mogą doprowadzić się do ruiny, szaleństwa, depresji. Dwadzieścia dwa jest wyższą wibracją czwórki i spoczywa na niej o wiele większa odpowiedzialność niż na czwórce. Jeśli jednak nie wykorzysta swoich potencjałów, to może utknąć na poziomie czwórki. Lekcją dla osób naznaczonych cyfrą dwadzieścia dwa jest praca dla ludzkości.